Kurs kadrowo-płacowy

19 MARCA SZKOLENIE KADRY I PŁACE!!!  

Kurs kadrowo-płacowy obejmuje:

 • zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej

 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i z umów cywilnoprawnych

 • zagadnienia i problematykę zasiłków ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

 • zagadnienia podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym

 • wybrane zagadnienia podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń

 • prowadzenie dokumentacji związanej  z wynagrodzeniami, podatkami, ZUS

 • obsługa programu Płatnik oraz programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT

 

 

Dla kogo?

Kurs kadrowo-płacowy z modułem programu Płatnik oraz Gratyfikant GT przewidziany jest dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych z zakresu kadr i płac, popartych komputerową praktyką kadrowo-płacową w zawodzie, uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Wymagania:
Od kandydatów oczekujemy jedynie zainteresowania tematem .

 

Osoby uczestniczące w kursie maja możliwość:

 • przygotować się praktycznie do pracy w dziale kadrowo-płacowym gwarantujemy solidne przygotowanie w zakresie podstaw prawnych, materiałów i zajęć praktycznych w formie warsztatów z dokumentacji kadrowej, prowadzenia i zasad organizacji naliczania wynagrodzeń, ZUS, podatków,
 • zdobyć 60 godzinną praktykę w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych realizowanych na warsztatach z dokumentacji kadrowej, naliczania wynagrodzeń metodami tradycyjnymi i komputerowymi, ewidencji dokumentacji ubezpieczonych i rozliczeń ZUS
 • poznać organizację i zasady pracy systemie komputerowym Kadry i Płace Gratyfikant GT obsługa kadrowo-płacowa wybranej firmy w Kadrach i Płacach Gratyfikant jako rozbudowana forma zajęć w pracowni komputerowej, naliczanie wynagrodzeń za 2-3 miesięcy
 • zainteresowanym podniesieniem swoich kwalifikacji w temacie kursu przekazujemy materiały, przykłady, wskazówki niezbędne w pracy zarówno w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych 

 

Cel kursu:

 • podniesienie kwalifikacji słuchaczy z zakresu profesjonalnej problematyki kadrowej i płacowej do poziomu oczekiwanego w praktyce zawodowej, 

 • praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów zagadnień kadrowo-płacowych, ubezpieczeń i zasiłków ZUS oraz podatków.

 • przygotowanie kadr do pracy w zawodach objętych tematem kursu

 Cel ten osiągamy poprzez dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 

Warunki nauki:

 • wykłady i ćwiczenia prowadzone technikami multimedialnymi uzupełniane materiałami pomocniczymi do samodzielnej realizacji w grupach liczących max. 10 osób.

 • zagadnienia prawa pracy i ZUS wykładowcy prezentują w świetle najnowszych przepisów prawnych i orzeczeń

 • zajęcia dokumentacji kadrowej i płac odbywają się w formie warsztatów z praktycznym sporządzaniem dokumentów, druków, formularzy stosowanych w zawodzie

 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane w formie wykładu
  z licznymi przykładami.

 • w pracowni komputerowej realizacja naliczania wynagrodzeń i prowadzenie działu kadrowo-płacowego
  w programie Gratyfikant.

 • praca w programie Gratyfikant GT odbywa się na specjalnej szkoleniowej bazie danych umożliwiającej wykonanie wszystkich zadań przewidzianych na zajęciach. 

 • w pracowni kadrowo-płacowej każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w narzędzia oferowane na kursie.

 • w pracowni komputerowej realizacja obsługi programu Płatnik (zakładanie podmiotu, zgłaszanie/wyrejestrowywanie ubezpieczonych, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych).

 

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez: prawnika, specjalistów-praktyków z zakresu kadr i płac, dokumentacji pracowniczej i spraw personalnych, praktyków zastosowań programów kadrowo- płacowych i Płatnika oraz specjalistów z zakresu BHP.

 

Miejsce i czas zajęć:
Zajęcia odbywają się w naszej sali szkoleniowej mieszczącej się w Świdnicy przy ul. Kopernika 34, II p.,

Kursy odbywają się: w weekendy tj. w soboty i niedziele w godzinach 9:00 15:00
wg harmonogramu kursu w blokach po 5 - 10 godzin lekcyjnych.

 

Ceny i warunki płatności:
Cena kursu wynosi 550 zł + 23% Vat
Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 300 zł. Natomiast pozostała należność jest spłacana w całości w dniu rozpoczęcia kursu.

 

Co słuchacz uzyskuje po zakończeniu kursu:
1. Wiedzę i praktykę zgodną z tematyką kursu, popartą praktycznymi przykładami i rozwiązaniami.
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

 

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

logowanie

POLUB NAS

NEWSLETTER

Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Please publish modules in offcanvas position.