Skip available courses

Available courses

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze przeprowadza się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Niniejsze szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych przeprowadza się do dwunastu miesięcy od zatrudnienia pracownika, kolejne kiedy ustali pracodawca, ale nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Niniejszy program szkolenia okresowego dotyczy pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, przedstawicieli handlowych, nauczycieli, służb medycznych i innych nie wymienionych.

Pierwsze szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przeprowadza się do sześciu miesięcy od zatrudnienia pracownika, kolejne nie rzadziej niż co 5 lat. Każdy pracodawca zatrudniający pracowników powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla pracodawców.
Niniejszy program szkolenia okresowego dotyczy pracodawców i osób kierujących pracownikami (kierowników, mistrzów, brygadzistów, dyrektorów).